Loovaks läbi looduse“ huvialaringi lähtepunktiks on laste kasvatamine läbi looduse, looduse abil ja keset loodust. Joonistamine, meisterdamine ja loodus pakuvad suurepärast tegutsemisrõõmu igale lapsele.
Oskuslik juhendamine innustab ja julgustab last ning seeläbi tunneb ta rõõmu oma tööst. Loovtööde ainest ammutatakse nii oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused omandatakse loova tegevuse käigus.

  • Tunni pikkus on 45 minutit
  • Grupi suuruseks on 8-10 last, vajadusel ja võimalusel kuni 12 last
  • Kuutasu ühele lapsele on 16 eurot
  • Ringi registreerumine e-mailil: tabasalukoolitus@gmail.com või telefonil 56 66 6154

Esimene tund toimub 28. septembril 2011 ja hea ilma korral toimub õuesõpe.