Tabasalu Koolituskeskus pakub eelkooliealistele lastele va
nuses 5-7 eluaastat koolivalmidust toetavaid eelkooli tunde ka lasteaedade juures.

Aitame ette valmistada lapsi kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks, anname eakohaseid algteadmisi põhiainetes: eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja lisaks loovtundides ning muusikas. 

Lasteaedade juures toimuv eelkool on mugav võimalus lapsevanematele anda lastele täiendavaid teadmiseid 1. klassi astumiseks ning samuti suurem kindlustunne kooliga kohanemiseks.

Võta ühendust ja küsi lisaks telefonil 5666 6154 või e-maili aadressil: tabasalukoolitus@gmail.com