"Inspireerivaid õpetajaid on vaja iga lapse ellu, kuna just nemad aitavad väärtustada haritust, mis kujundab lapse maailmapilti ning suhtumist teistesse inimestesse ja ümbritsevasse keskkonda,» sõnas Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Krista Savitsch on töötanud Tabasalu Ühisgümnaasiumis saksa keele õpetajana 1998. aastast. Tema eestvedamisel on õpilased edukalt osalenud maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel.
Samuti on Krista andnud suure panuse ka saksa keele õpetamisele ja propageerimisele  Eestis. Alates aastast 1998 on Krista Eesti saksa keele õpetajate seltsi juhatuse esimees.