Eelkooli tööraamatu „Esimesed sammud tarkuse teel” 1. osas rändavad väikelapsed koos kodumaiste ja lõunamaiste lustakate puuviljadega läbi terve aasta, tähistavad traditsioonilisi tähtpäevi, õpivad selgeks tähed ja numbrid, õpivad lugema ja arvutama, arendavad loogilist mõtlemist ning loovust ja saavad juurde uusi teadmisi.

Tabasalu Koolituskeskuse õpetajate loodud tööraamat „Esimesed sammud tarkuse teel“ 1. osa sobib kasutamiseks kodus, lasteaias ja eelkoolis ning selle koostamisel on arvesse võetud alushariduse riiklikku õppekava.

Eelkooli tööraamatut on võimalik osta ja tellida e-maililt: tabasalukoolitus@gmail.com või telefonil: 5666 6154. Tööraamatut on võimalik tellida kasutamiseks ka lasteaedades ja eelkoolides.


Samuti on valmimisel eelkooli õpik, tööraamatu 2.osa ja inglise keele tööraamat eelkooliealistele lastele.