Tabasalu Koolituskeskus viib läbi eelkooli ja mudilaste mängukooli tunde alates 2011. aastast.
  

Tabasalu Koolituskeskuse eelkooli ja mängukooli rühmadesse on oodatud kõik 4-7aastased lapsed, kes soovivad õppima asuda nii Harku valla koolidesse kui ka muudesse koolidesse. Pakume koolivalmidust toetavat eelkooli 6-7aastastele lastele ning 4-5aastastele mudilastele mängukooli. 

Meie eelkooli eesmärgiks on:  
- aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks;  
- anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes;   
- tutvustada õpikeskkonda. 
Eelkooli tunnid toimuvad üks või kaks korda nädalas. Ühe tegevustunni pikkus on 20-30 minutit. Tundide vahel on lühikesed mängupausid.
Tutvu tunniplaaniga siin
Eelkooli ja mängukooli hinnakiri.
Eelkooli registreerumise vorm 
Ühes õpperühmas on kuni 10 last ning rühmade arv sõltub registreerijate arvust. Sõltuvalt vajadusest on võimalik luua lisarühmasid teistel aegadel ja nädalapäevadel. 
Soovi korral pakume eelkooli tunde ka venekeelt kõnelevatele lastele, kes soovivad alustada oma kooliteed eestikeelsetes koolides.

Lisainfo telefonil 5666 6154 või tabasalukoolitus@gmail.com

Eelkooli tunnid toimuvad Tabasalu Ühisgümnaasiumis, aadressiga Kooli 1. 
Õppetööd viivad läbi parimad rühma- ja aineõpetajad. 

Mõistlik on saada kodukohas targaks! 
Olete oodatud! Viimased uudised